Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 26ain Mawrth, 2024 10.00 am

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 202 KB

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad(au) safle o'r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Rhif y cais: P2023/0858 - Crown Wharf, Dociau Port Talbot pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

6.

Rhif y cais: -2024/0057 - 18 Heol Darwin pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 4 Medi 2023 - 18 Mawrth 2024 pdf eicon PDF 108 KB

Cofnodion:

8.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 4 Medi 2023 i 18 Mawrth 2024 pdf eicon PDF 98 KB

Cofnodion:

9.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 11 Awst 2023 i 18 Mawrth 2024 pdf eicon PDF 575 KB

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion:

11.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

12.

Llety dros dro - Sefyllfa Reoleiddio (Yn eithriedig dan Baragraff 16)

Cofnodion: