Agenda

Cyngor - Dydd Mawrth, 30ain Ionawr, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Chamber or Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Holi'r Cyhoedd

RHAN B

5.

2024/25 Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor pdf eicon PDF 273 KB

6.

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 2023/24 pdf eicon PDF 735 KB

7.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2022-23 pdf eicon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol:

RHAN C

10.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

11.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor

12.

Eitemau brys