Agenda item

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor