Agenda

Y Cabinet - Dydd Llun, 21ain Tachwedd, 2022 10.01 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Jayne Woodman 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cadeiryddion Annoucements

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Amser Holi'r Cyhoedd

5.

Cyflwyno Freeports pdf eicon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau brys

7.

Mynediad i gyfarfodydd pdf eicon PDF 241 KB

8.

Atodiad cyflwyno Freeports 2 (wedi'i eithrio o dan baragraff 14)