Agenda

Pwyllgor Penodiadau Arbennig - Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting via Teams or Council Chamber, Port Talbot

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

2.

Mynediad i gyfarfodydd

Rhan 2

3.

Cyfweliadau ar gyfer swydd Pennaeth Hamdden, Twristiaeth, Treftadaeth a Diwylliant