Agenda item

Mynediad i gyfarfodydd

Penderfynu eithrio’r cyhoedd rhag yr eitem ganlynol yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Lleol 1972, a Pharagraffau 12 a 13 Rhan 4 o Atodlen 12A o’r Ddeddf uchod