Mater - cyfarfodydd

Quarter 2 (1st April 2022 - 30th September 2022) Corporate Indicators and Chief Executive's Directorate Service Level Key Performance Indicators 2022/2023

Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet (Eitem 12)

12 Dangosyddion Corfforaethol (1 Ebrill 2022 - 30 Medi 2022) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Lefel Gwasanaeth Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr ar gyfer Chwarter 2 2022/2023 pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: