Agenda item

Dangosyddion Corfforaethol (1 Ebrill 2022 - 30 Medi 2022) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Lefel Gwasanaeth Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr ar gyfer Chwarter 2 2022/2023

Cofnodion:

Penderfynwyd:

 

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ategol: