Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn sgil paragraff(au) 12, 13 yn Rhan 4 Atodlen 12A% Deddf Llywodraeth Leol 1972

Esboniad o resymau