Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 12fed Hydref, 2020 2.00 pm, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Via Microsoft Teams

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Disgwyliedig
Karen Jones Officer Disgwyliedig
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow-Harris Democratic Services Officer Disgwyliedig
Councillor Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Councillor Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Councillor Michael Evans Committee Member Yn bresennol
Councillor James Adams Committee Member Disgwyliedig
Councillor Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Councillor Rob James Chair Yn bresennol
Councillor Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Councillor Darren Price Committee Member Yn bresennol
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Councillor Jeff Jones Committee Member Yn bresennol
Councillor Mike Harvey Vice Chair Yn bresennol
Wendy Walters Public Yn bresennol
Jonathan Burnes Officer Yn bresennol
Annette Manchipp Democratic Services Officer Disgwyliedig
Greg Jones Public Yn bresennol
Mike Shaw Officer Yn bresennol
Stacy Curran Democratic Services Officer Yn bresennol
Charlotte Davies Democratic Services Officer Yn bresennol