Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 2.00 pm, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Committee Rooms A/B - Neath Civic Centre

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Ymddiheuriadau (Apologies - Ill Health)
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Ymddiheuriadau (Apologies - Ill Health)
Karen Jones Officer Yn bresennol
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Stacy Curran Democratic Services Officer Yn bresennol
Charlotte Davies Democratic Services Officer Yn bresennol
Caryn Furlow Democratic Services Officer Disgwyliedig
Councillor Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Councillor Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Councillor Michael Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor James Adams Committee Member Yn bresennol
Councillor Tony Baron Committee Member Ymddiheuriadau
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Councillor Rob James Vice Chair Yn bresennol
Councillor Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Councillor Darren Price Committee Member Yn bresennol
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Councillor Jeff Jones Committee Member Yn bresennol
Councillor Mike Harvey Committee Member Yn bresennol
Mike Shaw Officer Yn bresennol
Annette Manchipp Democratic Services Officer Yn bresennol