Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 18fed Mehefin, 2019 10.30 am, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Freeman's Way, Haverfordwest, SA61 1TP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
James Adams Committee Member Yn bresennol
Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Michael Evans Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Ymddiheuriadau
Rob James Vice Chair Yn bresennol
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Darren Price Committee Member Yn bresennol
Karen Jones Officer Yn bresennol
MIke Shaw Officer Disgwyliedig
Stacy Curran Democratic Services Officer Disgwyliedig
Charlotte Davies Democratic Services Officer Disgwyliedig
Annette Manchipp Democratic Services Officer Disgwyliedig
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow Democratic Services Officer Disgwyliedig
Jason Davies Democratic Services Officer Disgwyliedig
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Giles Morgan Committee Member Ymddiheuriadau
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Councillor Jeff Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Mike Harvey Committee Member Ymddiheuriadau (Apologies - Ill Health)