Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 30ain Ebrill, 2019 10.00 am, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Carmarthenshire

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Absennol
Karen Jones Officer Yn bresennol
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow Democratic Services Officer Disgwyliedig
Jason Davies Democratic Services Officer Disgwyliedig
Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Michael Evans Committee Member Absennol
James Adams Committee Member Yn bresennol
Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Rob James Vice Chair Yn bresennol
Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Darren Price Committee Member Yn bresennol
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Councillor Jeff Jones Committee Member Yn bresennol
Councillor Leanne Jones Committee Member Disgwyliedig
MIke Shaw Officer Yn bresennol
Charlotte Davies Democratic Services Officer Yn bresennol
Annette Manchipp Democratic Services Officer Yn bresennol