Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31ain Ionawr, 2019 12.30 pm, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Council Chamber - Port Talbot Civic Centre

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Arwyn N.Woolcock Chair Yn bresennol
Rob James Vice Chair Ymddiheuriadau
Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Yn bresennol
Councillor Jeff Jones Committee Member Yn bresennol
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Darren Price Committee Member Yn bresennol
Karen Jones Officer Yn bresennol
Craig Griffiths Officer Yn bresennol
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow Democratic Services Officer Yn bresennol
Annette Manchipp Democratic Services Officer Disgwyliedig
Charlotte John Democratic Services Officer Disgwyliedig
Jason Davies Democratic Services Officer Disgwyliedig
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Michael Evans Committee Member Ymddiheuriadau
James Adams Committee Member Ymddiheuriadau
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig