Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 1af Mawrth, 2019 11.00 am, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Committee Room 2, Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Councillor Arwyn N.Woolcock Chair Yn bresennol
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Yn bresennol
Karen Jones Officer Yn bresennol
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow Democratic Services Officer Disgwyliedig
Jason Davies Democratic Services Officer Yn bresennol
Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Michael Evans Committee Member Ymddiheuriadau
James Adams Committee Member Yn bresennol
Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Rob James Vice Chair Ymddiheuriadau
Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Darren Price Committee Member Yn bresennol
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Councillor Jeff Jones Committee Member Yn bresennol