Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20fed Tachwedd, 2018 11.00 am, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Council Chamber 3 Spilman Street Carmarthen SA31 1LQ

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Arwyn N.Woolcock Chair Yn bresennol
Rob James Vice Chair Yn bresennol
James Adams Committee Member Yn bresennol
Tony Baron Committee Member Yn bresennol
Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Philip Downing Committee Member Yn bresennol
Michael Evans Committee Member Yn bresennol
Councillor Sharon Freeguard Committee Member Yn bresennol
Mary Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Alun Llewelyn Committee Member Yn bresennol
Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Darren Price Committee Member Yn bresennol
Karen Jones Officer Disgwyliedig
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Neil Evans Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow Democratic Services Officer Disgwyliedig
Jason Davies Democratic Services Officer Yn bresennol
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Annette Manchipp Democratic Services Officer Yn bresennol