Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Ebrill, 2023 10.00 am, Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru

Lleoliad:   Via Microsoft Teams

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Tim Bowen Committee Member Yn bresennol
Councillor Rosalyn Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Sean Pursey Committee Member Yn bresennol
Councillor David Howlett Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Michael John Committee Member Yn bresennol
Councillor Marc Tierney Committee Member Yn bresennol
Councillor Rob James Committee Member Yn bresennol
Councillor Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Councillor Russell Sparks Committee Member Yn bresennol
Councillor Peter Black Committee Member Yn bresennol
Councillor Mike White Committee Member Yn bresennol
Councillor Wendy Lewis Committee Member Yn bresennol
Stacy Curran Democratic Services Officer Disgwyliedig
Chloe Plowman Democratic Services Officer Disgwyliedig
Craig Griffiths Officer Yn bresennol
Karen Jones Officer Disgwyliedig
Greg Jones Officer Disgwyliedig
Owain Enoch Officer Yn bresennol
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Richard Arnold Officer Disgwyliedig
Aled Eynon Public Disgwyliedig
Jason Jones Public Disgwyliedig
Siwan Rees Public Disgwyliedig
Nicola Pearce Officer Yn bresennol
Ceri Morris Officer Yn bresennol
Steven Jones Public Yn bresennol
Charlotte John Democratic Services Officer Yn bresennol