Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 2ail Mai, 2023 2.00 pm, Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Lleoliad:   Remotely via Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt:    Charlotte John
E-bost: c.l.john@npt.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rob James Chair Ymddiheuriadau
Councillor Tim Bowen Vice Chair Yn bresennol
Councillor Brian Hall Committee Member Disgwyliedig
Councillor Joshua Beynon Committee Member Disgwyliedig
Councillor Steve Yelland Committee Member Yn bresennol
Councillor Giles Morgan Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Russell Sparks Committee Member Yn bresennol
Councillor Jan Curtice Committee Member Yn bresennol
Councillor Victoria Holland Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Chris Holley Committee Member Yn bresennol
Councillor Andrew Dacey Committee Member Yn bresennol
Councillor Mike Harvey Committee Member Ymddiheuriadau
Karen Jones Officer Disgwyliedig
Craig Griffiths Officer Disgwyliedig
Stacy Curran Democratic Services Officer Disgwyliedig
Charlotte John Democratic Services Officer Disgwyliedig
Caryn Furlow-Harris Democratic Services Officer Disgwyliedig
Phil Homes Officer Disgwyliedig
Bethan Hopkins  Officer Disgwyliedig
Brij Madahar Officer Disgwyliedig
Huw Mowbray Officer Disgwyliedig
Martin Nicholls Officer Disgwyliedig
Phil Roberts Officer Disgwyliedig
Nick Griffiths Officer Disgwyliedig
Susan Sanders Officer Disgwyliedig
Chris Moore Officer Disgwyliedig
Linda Rees-Jones Officer Disgwyliedig
Mike Shaw Officer Yn bresennol
Jonathan Burnes Officer Disgwyliedig
Alison Thomas Democratic Services Officer Yn bresennol
Tom Rees Democratic Services Officer Yn bresennol