Town/Community Councils - Ordinary Elections - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Independent / Annibynnol 68 25%
Plaid Cymru- The Party of Wales 64 43%
Welsh Labour / Llafur Cymru 51 30%
24 2%
Independent 1 0%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a