County Borough Council - Ordinary Elections - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 27 47%
Independent / Annibynnol 18 23%
Plaid Cymru- The Party of Wales 12 24%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2 2%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 1 3%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 1%
TUSC 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a