UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 6ed Mai, 2010

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 49%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 18%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 14%
Plaid Cymru- The Party of Wales 0 11%
British National Party 0 4%
UKIP Wales / UKIP Cymru 0 2%
Neath Port Talbot Independent Party 0 1%
New Millennium Bean Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 63%