Town/Community Council By-Election - Dydd Iau, 6ed Mai, 2021

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 3 37%
Independent / Annibynnol 2 19%
Plaid Cymru- The Party of Wales 1 13%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 14%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 9%
Propel 0 8%
Y nifer a bleidleisiodd: 141%