Senedd Elections - Dydd Iau, 6ed Mai, 2021

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 2 37%
Plaid Cymru- The Party of Wales 2 37%
Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 1 10%
Welsh Labour / Llafur Cymru 1 9%
Independent / Annibynnol 0 3%
Abolish The Welsh Assembly Party 0 1%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 1%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Reform UK 0 < 1%
Propel 0 < 1%
UKIP Scrap The Assembly/Senedd 0 < 1%
Gwlad - The Welsh Independence Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a