UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 1 25%
Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 1 23%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 25%
Plaid Cymru- The Party of Wales 0 11%
Brexit Party 0 9%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 4%
Independent / Annibynnol 0 2%
Green Party 0 2%
Social Democratic Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 64%