UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 62%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 21%
Plaid Cymru- The Party of Wales 0 11%
UKIP Wales / UKIP Cymru 0 4%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 2%
Y nifer a bleidleisiodd: 68%