County Borough Council - Ordinary Elections - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 43 51%
Plaid Cymru- The Party of Wales 15 27%
Independent / Annibynnol 5 14%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 3%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 5%
UKIP Wales / UKIP Cymru 0 < 1%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a