Town/Community Councils - Ordinary Elections - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2004

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 107 41%
Plaid Cymru- The Party of Wales 67 49%
22 4%
Independent 18 3%
Independent / Annibynnol 5 0%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2 2%
A Brighter Future For Our Children 1 < 1%
Independent Representation Regardless of Political Bias 1 < 1%
Green Party 1 < 1%
Housewife and Mother To Four 1 0%
Respect 1 0%
Retired Engineer Lecturer 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a