County Borough Council - Ordinary Elections - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2004

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 36 47%
Plaid Cymru- The Party of Wales 10 18%
Neath Port Talbot Ratepayers Association 9 17%
Independent / Annibynnol 3 4%
Social Democratic Party 3 4%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2 4%
Independent 1 2%
Green Party 0 2%
New Millennium Bean Party 0 < 1%
Respect The Unity Coalition 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a