Town/Community Councils - Ordinary Elections - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 92 34%
Plaid Cymru- The Party of Wales 66 48%
22 1%
Independent 21 6%
Independent / Annibynnol 14 2%
Valley's First 5 5%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4 2%
Neath Port Talbot Ratepayers Association 2 1%
Community First Independent 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a