County Borough Council - Ordinary Elections - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 37 49%
Plaid Cymru- The Party of Wales 11 18%
Independent / Annibynnol 6 7%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4 4%
Neath Port Talbot Ratepayers Association 3 13%
Social Democratic Party 3 4%
Independent 0 4%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 < 1%
New Millennium Bean Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a