National Assembly for Wales Election - Dydd Iau, 1af Mai, 2003

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru- The Party of Wales 2 33%
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 22%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 1 24%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 21%
Socialist Alternative 0 < 1%
Welsh Social Alliance Against the War 0 < 1%
Independent / Annibynnol 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a