National Assembly for Wales Election - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2007

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru- The Party of Wales 2 34%
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 17%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 1 26%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 20%
Neath Port Talbot Ratepayers Association 0 2%
New Millennium Bean Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a