National Assembly for Wales Election - Dydd Iau, 5ed Mai, 2011

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 2 32%
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 24%
Plaid Cymru- The Party of Wales 1 30%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 13%
British National Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a