National Assembly for Wales Election - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru- The Party of Wales 2 32%
UKIP Wales / UKIP Cymru 1 24%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 1 23%
Welsh Labour / Llafur Cymru 1 9%
Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 1 8%
Independent / Annibynnol 0 2%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 2%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a