UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 7fed Mehefin, 2001

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 62%
Plaid Cymru- The Party of Wales 0 14%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 10%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 9%
Ratepayers and Tenants 0 3%
Welsh Socialist Alliance 0 1%
New Millennium Bean Party 0 1%
Prolife Alliance 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 62%