UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 5ed Mai, 2005

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 2 56%
Plaid Cymru- The Party of Wales 0 15%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 14%
Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 0 11%
Green Party 0 2%
Veritas-Party Leader / Robert Kilroy-Silk 0 1%
Independent / Annibynnol 0 < 1%
Legalise Cannabis Alliance 0 < 1%
Respect The Unity Coalition 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 61%