Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pelenna

County Borough Council By-Election - Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019

Pelenna - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Jeremy John Hurley Independent / Annibynnol 251 48% Wedi'i ethol
Hywel Alwyn Miles Plaid Cymru- The Party of Wales 120 23% Heb ei ethol
Peter Edward Hughes Independent / Annibynnol 105 20% Heb ei ethol
Andrew Richard Jones Welsh Labour / Llafur Cymru 43 8% Heb ei ethol
Frank Little Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 525
Etholaeth 915
Number of ballot papers issued 525
Y nifer a bleidleisiodd 57%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeremy John Hurley 48% Wedi'i ethol
Hywel Alwyn Miles 23% Heb ei ethol
Peter Edward Hughes 20% Heb ei ethol
Andrew Richard Jones 8% Heb ei ethol
Frank Little 1% Heb ei ethol