Canlyniadau etholiadau ar gyfer Resolven

County Borough Council By-Election - Dydd Iau, 23ain Mai, 2019

Resolven - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Dean Lewis Independent / Annibynnol 699 60% Wedi'i ethol
Mark Neal Francis Welsh Labour / Llafur Cymru 293 25% Heb ei ethol
Andrew Hippsley Plaid Cymru- The Party of Wales 121 10% Heb ei ethol
Jonathan Liam Jones Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymreig 34 3% Heb ei ethol
Sheila Kingston-Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 23 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1170
Etholaeth 1943
Number of ballot papers issued 1179
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 61%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dean Lewis 60% Wedi'i ethol
Mark Neal Francis 25% Heb ei ethol
Andrew Hippsley 10% Heb ei ethol
Jonathan Liam Jones 3% Heb ei ethol
Sheila Kingston-Jones 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
unmarked or wholly void for uncertainty8
Cyfanswm a wrthodwyd8