Mater - penderfyniadau

Datganiadau o fuddiannau

04/03/2024 - Datganiadau o fuddiannau

Y Cyng. S Reynolds, Eitem 6 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Canolfan Maerdry – Personol, Rhagfarnol (bydd yn gadael yr ystafell pan drafodir yr eitem hon)

 

Y Cyng. J Henton – Eitem 6 ar Agenda'r Cabinet – Cadeirydd Cymdeithas Hanesyddol Dyffryn, Clydach a Bryncoch, Personol. Mae ganddo oddefeb i siarad a phleidleisio ar yr eitem hon.

 

Y Cyng. S Pursey – Eitem ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Tai-bach, Personol. Mae ganddo oddefeb i siarad a phleidleisio ar yr eitem hon.