Mater - penderfyniadau

Eitem

08/07/2020 - Traffic Orders - Briton Ferry

Penderfyniad:

 

Gwrthod y gwrthwynebiadau i Orchymyn (Gwahardd Aros, Llwytho neu Ddadlwytho ar Unrhyw Adeg) (Arhosiad cyfyngedig) a (Deiliaid Hawlen i Breswylwyr) 2020 (fel y nodwyd yn Atodiad A i'r adroddiad a ddosbarthwyd) ar gyfer Ormond Street,  Ymysmaerdy Road ac Old Road, Llansawel, Castell-nedd, a rhoi'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith fel y'i hysbysebwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd a darparu cynllun parcio i breswylwyr yn unig yn unol â pholisi parcio i breswylwyr presennol y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.