Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sean Pursey 1
Councillor Tim Bowen 2
Cynghorydd Mrs Rosalyn Davies 1