Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sean Pursey 2
Councillor Tim Bowen 3
Cynghorydd Mrs Rosalyn Davies 2