Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Councillor Andrew Dacey 2
Councillor Tim Bowen 2
Cynghorydd Mike Harvey 2