Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Scott Bamsey 1
Cynghorydd Dean Cawsey 3
Cynghorydd Ms Carol Clement-Williams 1
Cynghorydd Jamie Evans 0
Cynghorydd Nigel Thomas Hunt 2
Cynghorydd Hugh N. James 2
Cynghorydd Christopher John Jones 2
Cynghorydd Leanne Jones 3
Cynghorydd Steve K.Hunt 3
Cynghorydd Simon Anthony Knoyle 2
Cynghorydd Mrs Sheila M. Penry 2
Cynghorydd Sean Pursey 3
Cynghorydd Saifur Rahaman 2
Cynghorydd Rachel Louise Taylor 2
Cynghorydd Mrs Annette Wingrave 3