Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Rebeca Phillips

Ystadegau mynychu Cynghorydd Rebeca Phillips
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   73%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   27%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Rebeca Phillips
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
09/11/2022, 14:00 Cyngor ,09/11/2022, 14:00 Yn bresennol
14/12/2022, 14:00 Cyngor ,14/12/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2023, 14:00 Cyngor ,01/02/2023, 14:00 Absennol
02/03/2023, 14:00 Cyngor ,02/03/2023, 14:00 Yn bresennol
15/03/2023, 14:00 Cyngor ,15/03/2023, 14:00 Yn bresennol
23/03/2023, 14:00 Cyngor ,23/03/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2022, 10:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol
24/01/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,24/01/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,07/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
27/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,27/10/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,24/11/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,08/12/2022, 14:00 Yn bresennol
25/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,25/01/2023, 14:00 Yn bresennol
16/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles ,16/03/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/10/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/11/2022, 10:00 Disgwyliedig
30/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,30/11/2022, 14:00 Yn bresennol
19/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/01/2023, 14:00 Disgwyliedig
22/02/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/02/2023, 14:00 Disgwyliedig
01/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,01/03/2023, 14:00 Yn bresennol
10/03/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,21/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/11/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,01/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,05/12/2022, 15:00 Yn bresennol
12/12/2022, 15:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,12/12/2022, 15:00 Yn bresennol
16/02/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,16/02/2023, 14:00 Yn bresennol
08/03/2023, 14:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,08/03/2023, 14:00 Yn bresennol