Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Alun Llewelyn

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alun Llewelyn
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:5

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alun Llewelyn
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
27/06/2022, 10:15 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,27/06/2022, 10:15 Yn bresennol
11/10/2022, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,11/10/2022, 14:10 Yn bresennol
10/11/2022, 14:10 Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet ,10/11/2022, 14:10 Yn bresennol
07/06/2022, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,07/06/2022, 14:00 Disgwyliedig
13/07/2022, 14:00 Cyngor ,13/07/2022, 14:00 Yn bresennol
12/09/2022, 14:00 Cyngor ,12/09/2022, 14:00 Yn bresennol
28/09/2022, 14:00 Cyngor ,28/09/2022, 14:00 Yn bresennol
09/11/2022, 14:00 Cyngor ,09/11/2022, 14:00 Disgwyliedig
04/10/2022, 10:10 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,04/10/2022, 10:10 Yn bresennol
15/11/2022, 14:10 Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,15/11/2022, 14:10 Yn bresennol
04/10/2022, 10:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol
29/06/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,29/06/2022, 14:00 Yn bresennol
28/07/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/07/2022, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,19/10/2022, 14:00 Yn bresennol
21/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/11/2022, 10:00 Disgwyliedig
27/06/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,27/06/2022, 10:00 Yn bresennol
11/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,11/10/2022, 14:00 Yn bresennol
10/11/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol ,10/11/2022, 14:00 Yn bresennol
30/09/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,30/09/2022, 10:00 Yn bresennol
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,21/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/11/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol
24/10/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,24/10/2022, 14:00 Yn bresennol
28/11/2022, 14:00 Pwyllgor Personél ,28/11/2022, 14:00 Disgwyliedig
07/06/2022, 14:01 Y Cabinet ,07/06/2022, 14:01 Yn bresennol
29/06/2022, 14:01 Y Cabinet ,29/06/2022, 14:01 Yn bresennol
28/07/2022, 14:01 Y Cabinet ,28/07/2022, 14:01 Yn bresennol
19/10/2022, 14:01 Y Cabinet ,19/10/2022, 14:01 Yn bresennol
21/11/2022, 10:01 Y Cabinet ,21/11/2022, 10:01 Yn bresennol