Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Dennis Keogh

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dennis Keogh
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   44%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   56%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dennis Keogh
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
24/05/2023, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,24/05/2023, 14:00 Yn bresennol
26/04/2023, 14:00 Cyngor ,26/04/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Yn bresennol
27/04/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/07/2023, 10:00 Disgwyliedig
01/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/08/2023, 10:00 Yn bresennol
22/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/08/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad (Apologies - Ill Health)
22/05/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,22/05/2023, 14:00 Yn bresennol
25/09/2023, 14:00 Pwyllgor Personél ,25/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad