Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Saifur Rahaman

Ystadegau mynychu Cynghorydd Saifur Rahaman
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   17%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Saifur Rahaman
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
22/01/2021 Cyfarfod ar y cyd Pwyllgor Craffu'r Cabinet a Phwyllgor Craffu Strydlun a Pheirianneg ,22/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
17/03/2021 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,17/03/2021 Yn bresennol
17/11/2020 Cyngor ,17/11/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Cyngor ,02/12/2020 Yn bresennol
16/12/2020 Cyngor ,16/12/2020 Yn bresennol
23/12/2020 Cyngor ,23/12/2020 Yn bresennol
27/01/2021 Cyngor ,27/01/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor ,09/03/2021 Yn bresennol
17/03/2021 Cyngor ,17/03/2021 Disgwyliedig
24/03/2021 Cyngor ,24/03/2021 Yn bresennol
04/12/2020 Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy ,04/12/2020 Yn bresennol
23/12/2020 Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy ,23/12/2020 Yn bresennol
05/02/2021 Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy ,05/02/2021 Absennol
17/03/2021 Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy ,17/03/2021 Yn bresennol
16/04/2021 Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy ,16/04/2021 Yn bresennol
04/11/2020 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,04/11/2020 Yn bresennol
11/11/2020 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,11/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/11/2020 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,25/11/2020 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,10/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
08/01/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/01/2021 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/01/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,03/02/2021 Yn bresennol
24/02/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,24/02/2021 Yn bresennol
08/03/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/03/2021 Yn bresennol
16/03/2021 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,16/03/2021 Yn bresennol
04/11/2020 Y Cabinet ,04/11/2020 Disgwyliedig
11/11/2020 Y Cabinet ,11/11/2020 Disgwyliedig
25/11/2020 Y Cabinet ,25/11/2020 Disgwyliedig
08/01/2021 Y Cabinet ,08/01/2021 Disgwyliedig
13/01/2021 Y Cabinet ,13/01/2021 Disgwyliedig
22/01/2021 Y Cabinet ,22/01/2021 Disgwyliedig
03/02/2021 Y Cabinet ,03/02/2021 Disgwyliedig
24/02/2021 Y Cabinet ,24/02/2021 Disgwyliedig
08/03/2021 Y Cabinet ,08/03/2021 Yn bresennol
16/03/2021 Y Cabinet ,16/03/2021 Disgwyliedig
17/03/2021 Y Cabinet ,17/03/2021 Disgwyliedig