Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Rob G. Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Rob G. Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   68%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   62% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   32%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Rob G. Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
06/10/2023, 14:15 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,06/10/2023, 14:15 Yn bresennol
07/12/2023, 11:00 Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam ,07/12/2023, 11:00 Yn bresennol
20/11/2023, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,20/11/2023, 14:00 Yn bresennol
12/07/2023, 14:00 Cyngor ,12/07/2023, 14:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Cyngor ,04/10/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/11/2023, 14:00 Cyngor ,15/11/2023, 14:00 Yn bresennol
25/07/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,25/07/2023, 14:00 Yn bresennol
29/08/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,29/08/2023, 14:00 Yn bresennol
17/10/2023, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,17/10/2023, 14:00 Yn bresennol
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,10/07/2023, 10:00 Absennol
07/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,07/08/2023, 10:00 Yn bresennol
04/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,04/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,02/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu ,27/11/2023, 10:00 Yn bresennol
28/06/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/06/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,20/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,13/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,08/11/2023, 14:00 Absennol
28/11/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/11/2023, 14:00 Yn bresennol
10/07/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,10/07/2023, 10:00 Absennol
30/10/2023, 10:00 Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/06/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,23/06/2023, 14:30 Cafwyd Ymddiheuriad
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol
27/11/2023, 14:30 Pwyllgor Penodiadau Arbennig ,27/11/2023, 14:30 Yn bresennol