Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Rosalyn Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Rosalyn Davies
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Rosalyn Davies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
10/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,10/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,15/05/2024, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
13/03/2024, 15:30 Cyngor ,13/03/2024, 15:30 Yn bresennol
20/03/2024, 14:00 Cyngor ,20/03/2024, 14:00 Yn bresennol
16/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,16/01/2024, 14:00 Yn bresennol
15/02/2024, 12:30 Is-bwyllgor Trosolwg A Chraffu Cyd-bwyllgor Corfforedig Rhanbarthol De-Orllewin Cymru ,15/02/2024, 12:30 Cafwyd Ymddiheuriad
10/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,10/01/2024, 10:00 Yn bresennol
12/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,12/01/2024, 10:00 Yn bresennol
09/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,09/02/2024, 10:00 Yn bresennol
22/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,22/03/2024, 10:00 Yn bresennol
19/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth ,19/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
26/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/05/2024, 10:00 Yn bresennol