Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ms Carol Clement-Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ms Carol Clement-Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   89% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   50%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ms Carol Clement-Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
08/05/2024, 14:00 Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles ,08/05/2024, 14:00 Yn bresennol
10/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,10/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2024, 14:00 Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ,15/05/2024, 14:00 Yn bresennol
30/01/2024, 14:00 Cyngor ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
13/03/2024, 15:30 Cyngor ,13/03/2024, 15:30 Yn bresennol
20/03/2024, 14:00 Cyngor ,20/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/01/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/01/2024, 14:00 Yn bresennol
20/02/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,20/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/04/2024, 14:00 Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ,09/04/2024, 14:00 Absennol
22/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,22/01/2024, 10:30 Yn bresennol
14/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,14/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,21/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,28/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,06/03/2024, 14:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/03/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,27/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu'r Cabinet ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
11/03/2024, 14:00 Pwyllgor Personél ,11/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad